Ponúkame vám školenia pre vašich pracovníkov. Podľa českých štandardov alebo školenia platné i v zahraničí. Vyškolíme vás ako obsluhovateľov plošín, či ako pracovníkov zodpovedných za prevádzku plošín (kontrolóri, bezpečnostní technici). Školenia prebiehajú pravidelne 1x týždenne. Je možné využiť školiace miestnosti v Prahe, v Olomouci alebo na základe dohody i na vašom pracovisku.

  • školenie obsluhovateľ PZPP s oprávnením pre obsluhovateľa
  • školenie obsluhovateľa IPAF, získanie PAL karty
  • školenie kontrolórov a bezpečnostných technikov
  • školenie osôb znalých

Ďalej ponúkame usporiadanie seminárov na témy spojené s nasadením pracovných plošín.

  • Seminár Základy bezpečnosti práce obsluhovateľ PZPP – seminár pre obsluhovateľov, ktorý zoznamuje so základnými normami a zvyklosťami nasadenia plošín s praktickou ukážkou
  • Seminár Bezpečná prevádzka plošín a ich výber – seminár určený pre manažment firiem. Cieľom je získať povedomie o problematike nasadenia plošín, zákonoch, normách, ktoré regulujú bezpečnú prevádzku, atď.

Školenie podľa slovenských štandardov

V našom školiacom stredisku v ČR v Prahe alebo v Olomouci prebiehajú individuálne školenia vo vopred dohodnutých termínoch. Podľa noriem, ktoré upravujú bezpečnú prevádzku pracovných plošín, musí byť osoba obsluhujúca pracovnú plošinu preukázateľne oboznámená s bezpečnostnými predpismi, normami a vyhláškami vrátane návodu k obsluhe. Je zodpovednosťou zamestnávateľa, aby zamestnancom povereným prácou na vyhradenom zdvíhacom zariadení zaistil odborné školenie.
Medzinárodné platný preukaz IPAF

Školiaci kurz IPAF poskytne vašim spolupracovníkom ucelené informácie o bezpečnej prevádzke pracovných plošín vrátane najnovších poznatkov o obsluhe, kontrole a všetkých rizikách podľa európskych noriem. Osoby preškolené metodikou IPAF majú oprávnenie pracovať na plošinách, ktoré platí celosvetovo. Ak vaša firma realizuje zákazky v zahraničí, budete mať istotu, že bezpečnostný alebo revízny technik v mieste práce uzná preukaz obsluhovateľa. Na základe školenia IPAF dostáva osoba/obsluhovateľ príslušnú PAL kartu, ktorá je platná iv ČR a SR.

V tomto štandarde bolo v našom školiacom stredisku vyškolených vyše sto obsluhovateľov pracovných plošín.

Školenie vždy vykonávajú kvalifikovaní školitelia, ktorí sami majú tiež praktické skúsenosti v oblasti manipulácie s pracovnými plošinami. Kurzy pozostávajú z teoretickej časti, prezentovanej v triede, a z praktickej časti. Teoretická časť je zakončená písomným preskúšaním (testom), pri praktickej časti sa vyhodnocujú schopnosti pri práci s pracovnou plošinou. Kurzy spravidla trvajú jeden až dva dni. Počet účastníkov v kurzoch je udržovaný veľmi nízky a podklady pre školenia je možné získať v rôznych jazykoch. Po úspešnom zakončení školenia dostáva obsluhovateľ okrem PAL karty tiež bezpečnostnú príručku, denník obsluhovateľa a certifikát.

Zavolajte nám alebo napíšte, čo vás zaujíma.

Radi vám poskytneme bližšie informácie ku školeniam.