Od založenia firmy je naším firemným mottom slogan „koncepcia pre vašu budúcnosť“.

Heslo vyjadruje základné hodnoty, ktorými sa riadi naša činnosť.

Koncepcia firmy je založená na predaji širokej škály pracovných plošín, kvalitnom servisnom zázemí a úzkom, trvalom vzťahu s dlhoročnými dodávateľmi pracovných plošín.
Na predaj ponúkame značky renomovaných výrobcov v rámci výhradného zastúpenia. V tomto režime obchodných vzťahov máme možnosť od výrobcov získať mnoho detailnejších informácií, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitnú servisnú starostlivosť. V popredajných službách sa zameriavame predovšetkým na rozvoj servisu pracovných plošín. Aby sme zaistili bezproblémové nasadenie plošín, venujeme pozornosť aj zvyšovaniu štandardov bezpečnosti práce pri využití plošín.

Naším hlavným cieľom je ponúknuť zákazníkom pracovné plošiny a sprievodné služby, ktoré umožnia pracovať vo výškach bezpečne a spoľahlivo po celú dobu životnosti stroja.

Našu stratégiu zameriavame predovšetkým na štyri oblasti nasadenia plošín, do ktorých prinášame overené know-how a ponuku služieb.

Podpora požičovní plošín, nie ich konkurencie

Od začiatku fungovania našej spoločnosti sme sa sústredili na rozvoj siete požičovní pracovných plošín. Naša stratégia sa o segment požičovní opiera dodnes. V dobe, kedy bol na trhu nedostatok moderných pracovných plošín, bla naša spoločnosť iniciátorom siete partnerských požičovní, ktoré si vzájomne vypomáhali. Dokázali tak spolu ponúknuť ucelenú modelovú radu a množstvo plošín k uspokojovaniu stále sa zvyšujúceho dopytu po prenájme. Od roku 2006 sa naša spoločnosť stiahla z oblasti prenájmu a obmedzila vlastný prenájmový park. Dôvod bol prostý. Nepovažujeme za slušné zasahovať našim hlavným zákazníkom do ich podnikania a nechceme byť ich konkurentmi. Preto sme aktivitu prenájmu v súlade s dlhodobou stratégiou celej skupiny ROTHLEHNER postupne utlmili.

Iná voľba pre technické služby, energetické spoločnosti a údržbu i osvetlenie zelene

Pre všetky firmy i živnostníkov, ktorí k svojej činnosti využívajú pracovné plošiny na podvozku, ponúkame okrem štandardnej ucelenej dodávky plošín i možnosť montáže v ČR. Od prvých dodávok plošín tohto typu sme sa zamerali na variant montáže priamo v ČR, ktorý prináša väčšiu flexibilitu riešenia prianí zákazníkov. Mnoho veľkých firiem i menších podnikov túto možnosť využíva. Dlhodobo investujeme do vybavenia našich montážnych dielní. V roku 2013 sme otvorili ďalšiu prevádzku, ktorá našu montážnu kapacitu zdvojnásobila.

Široké možnosti pre stavebníctvo

Pre firmy z oblasti stavebníctva máme k dispozícii rozsiahlu sieť partnerských požičovní plošín, ktorá pokrýva celé územie Českej republiky. Naši partneri v prenájme disponujú takmer tisícovkou pracovných plošín. Pre každú stavbu tak odporučíme a sprostredkujeme požičanie i predaj optimálnej pracovnej plošiny.

Istota pre údržbu priemyslových prevádzok, nákupných centier

Úspešne dodávame plošiny do priemyselných podnikov či pre údržbu obchodných a logistických centier. Nasadením plošín, osvetou a poradenstvom sa podieľame na zvyšovaní štandardov bezpečnosti. Pre správnu voľbu plošiny ponúkame podnikom bezplatné predvedenie či odskúšanie stroja priamo v mieste budúcej činnosti.