Nástavby GSR jsou od roku 1998 montovány také v naší montážní dílně přímo v České republice a to vždy individuálně za asistence konečného zákazníka. V roce 2013 jsme otevřeli další montážní halu v Praze v Horních Počernicích, která je koncipována i na montáže plošin BRONTO.
Montáž v ČR je založená na jednoduchém modelu: dodavatel GSR vyrábí a dodává „ramena“ plošin a naše firma je v Čechách montuje na podvozky. Každá nástavba je tak originál vytvořený na přání českého nebo slovenského zákazníka. Za 15 let montáží nástaveb máme největší zkušenosti na českém trhu a dokážeme realizovat i velmi náročné stavby v pečlivém a vždy v plně funkčním provedení. Vzájemná spolupráce dodavatele plošiny a jeho místního nástavbáře přináší výhody jak výrobci a místnímu nástavbářské firmě, tak především zákazníkovi.
Výrobce má prostřednictvím nástavbáře velmi dobrou zpětnou vazbu o místních potřebách trhu a může na ně reagovat úpravou výrobního programu nebo jednotlivých procesů a kroků ve výrobě. Během uplynulé spolupráce najdeme řadu vylepšení výrobního procesu na straně GSR právě na základě připomínek českých zákazníků.
Nástavbář získává díky pevnému vztahu s výrobcem ucelený soubor technologických, servisních a konstrukčních informací. Ze vzájemné komunikace plynou změny, které umožní lépe plnit očekávání českých a slovenských firem. Velmi důležitý je dlouhodobý vztah i v poprodejní péči. Plošiny s plánovanou životností 15 až 20 let potřebují během životního cyklu pravidelnou i mimořádnou údržbu. Tu zajistí jen odborný servis vybavený kvalitními díly, informacemi a pravidelně školeným personálem přímo od výrobce.
A jaké výhody plynou pro zákazníka z dlouhodobého spojení výrobce a jeho českého nástavbáře? Kromě výše uvedených je to především možnost být „po celou dobu u toho“. V počáteční fázi přípravy celé nástavby na papíře má zákazník možnost využít široké znalosti a zkušenosti konstrukčního týmu GSR-ROTHLEHNER, který sbírá zkušenosti na každé nástavbě a umí je pružně využít v nových projektech. V následující fázi montáže využívá zákazník možnost kontrolovat kvalitu provedení, povrchových úprav, použitých materiálů a dalších podstatných prvků, které ovlivňují výslednou životnost a užitnou hodnotu výrobku.

Podívejte se na ukázky nástaveb realizovaných v ČR v sekci Nástavby.