Konštrukcia plošiny E180TJ a vybavenie plošiny zohľadňuje špecifické požiadavky zákazníka. Dôraz bol kladený na zvýšené užitočné vlastnosti plošiny určenej do ťažkého terénu. Zvláštnosti technického riešenia je zvýšená nosnosť pracovného koša pri zachovaní ustavenia plošiny v obryse vozidla. Plošina je certifikovaná s dvojitou izoláciou 1000 V splňujúca prísne štandardy nemeckej normy VDE. Okrem štandardného pohonu z podvozku je plošina poháňaná sadou akumulátorov.