Koncom roku bola odovzdaná pražskej stavebnej spoločnosti zaujímavá pásová kĺbovo-teleskopická plošina Bluelift SA 22 s pracovnou výškou 22 m a prejazdnou šírkou iba 945 mm. Systém variabilného rozloženia podpier, možnosť ustavenia v náklone až 11° a celkové kompaktné rozmery predurčujú tento stroj k práci vo veľmi stiesnených podmienkach. Bude využívaná predovšetkým pri opravách striech a reštaurátorských prácach na pamiatkových objektoch v historickom centre hlavného mesta Prahy.
Ďalšie technické informácie nájdete priamo pod odkazom na produkt kĺbovo-teleskopická pracovná plošina Bluelift SA 22.