Pre nášho zákazníka sme pripravili inovatívne technické riešenie umiestnenia pracovnej plošiny na už používaný podvozok s kontajnerovým nosičom. V spolupráci s výrobcom kontajnerového nosiča bola plošina E179T prispôsobená ako samostatná snímateľná nadstavba. Zákazník získal ďalšiu možnosť využitia podvozku, ktorý inak slúži ako kontajnerové vozidlo pre prepravu materiálov so štandardným systémom naťahovania kontajneru na podvozok.
Ďalšie informácie nájdete v sekcii Nadstavby: snímateľná pracovná plošina E179T na kontajnerovom nosiči.