Spoločnosť BIMONT sa zaoberá projekčnou činnosťou, montážou, údržbou a revíziami elektrických sietí NN, VN, VVN a trafostaníc VN/NN a elektrickými rozvodmi verejného osvetlenia. Pre svoju činnosť na spevnených komunikáciách si zvolila plošinu E140TJV, ktorá umožní zrýchlenie a zefektívnenie výškových prác. Plošina je umiestnená na ľahkom cestnom podvozku NT 400 a neprekračuje celkovú pohotovostnú hmotnosť 3500 kg. Plošina je navrhnutá v prevedení zvýšenej bezpečnosti s dvojitou izoláciou pracovného koša a výložníku. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Nadstavby: pracovná plošina E140TJV na podvozku Nissan NT400