Zásady ochrany súkromia

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracováváme Vaše osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s následující zásadami:

  • rozumné meze, to znamená, že Vaše osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány
  • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu – to je obsahem tohoto dokumentu
  • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.

Ozvite sa nám!

Tím profesionálov ROTHLEHNER pracovné plošiny sa teší na vaše požiadavky.

Vyplnením svojej e-mailovej adresy a/alebo svojho telefónneho čísla nám dávate súhlas na to, aby sme Vás kontaktovali. Zásady ochrany súkromia.